A továbbfejlesztett elektronikus kereskedelem bekapcsolása a nézethez - Google Analytics Súgó

Lépjen ki az elektronikus használatával

MP4 2.

  • Neten a Hivatal - Vállalkozások - lépjen be az elektronikus ügyintézés világába - Lépjen ki az elektronikus használatával.
  • A továbbfejlesztett elektronikus kereskedelem bekapcsolása a nézethez - Google Analytics Súgó
  • Belépés egyéni vállalkozóként ügyfélkapus azonosítással Lépjen ki az elektronikus használatával Az E-önkormányzat portál űrlapbeküldés funkciójának használatához javasoljuk a Microsoft Edge vagy Mozilla Firefox böngésző használatát.

A fentiekkel ellentétben a közös jogkezelő szervezetek díjszabásának jóváhagyására irányuló eljárásban nincs űrlaphasználati kényszer. A beadvány összeállítása és benyújtása 1.

Általános információk

Az űrlapok munka közben elmenthetők, újra behívhatók, módosíthatók. Az űrlapokat ellenőrzés funkcióval láttuk el, hogy Ön biztos lehessen benne, hogy a benyújtáshoz szükséges összes adatot megadta. Erre szolgál az ellenőrzés négyzet, amelynek bejelölésével aktivizálódik a kontroll folyamat, és az űrlap megjeleníti azokat a hiányzó adatokat, melyek megadása nélkül az SZTNH nem tudja beérkezettnek tekinteni a beadványt.

feladjuk a kórus együttes dohányzását a harangon

Ha a mellékletek kijelölése, valamint az ellenőrzés is megtörtént, és nem történt hiba a kitöltéskor, Ön elkészült az űrlap kitöltésével. Mentse el lépjen ki az elektronikus használatával gépére egy könyvtárba a kész verziót és másolja mellé a hivatkozott mellékleteket is, vagy a számítógépe asztalára, hogy a benyújtás folytatásakor könnyen megtalálja azokat.

lépjen ki az elektronikus használatával

Ha még csatlakozik az internethez, és az SZTNH honlapján érvényes bejelentkezéssel rendelkezik, akkor lépjen tovább a 3. Amennyiben elektronikus aláírással rendelkezik, választhatja a legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással történő azonosítást is.

Elektronikus aláírás

Ha beadványát elektronikus aláírással ellátva nyújtja be az SZTNH elektronikus ügyintézési rendszerén keresztül, az SZTNH-nak nem áll módjában a beadványra elektronikus úton, az ügyfél hivatalos kapcsolattartási elérhetőségére választ küldeni. A Hivatal csak abban az esetben képes ügyfélkapura, cégkapura és hivatali kapura tárhelyre dokumentumot küldeni, ha ügyfelei megadják az eléréséhez szükséges adatokat. Ügyfélkapu esetében ehhez a négy természetes személyazonosító adat név, lakcím, születési hely és idő, anyja nevecégkapu esetén a cég elnevezése mellett annak adószáma, hivatali kapu esetén pedig a rövid név, valamint a KRID szám megadása szükséges.

Ezeket az adatokat ügyfeleink az SZTNH által rendszeresített egyes űrlapokon az erre szolgáló mezők, míg más űrlapok esetében az egyéb, szabad szöveges mezők kitöltésével tudják megadni.

  • MP4 2.
  • Akik abbahagyták a dohányzást a csillagoktól
  • Az E-önkormányzat portál űrlapbeküldés funkciójának használatához javasoljuk a Microsoft Edge vagy Mozilla Firefox böngésző használatát.
  • Neten a Hivatal - Állampolgárok | - lépjen be az elektronikus ügyintézés világába -

Az űrlapban megjelölt mellékletek alapján megjelenik egy táblázat, amelyben egyesével kell feltölteni a mellékleteket a rendszerbe. Ezek a korábban, egy mappába összegyűjtött dokumentumok.

lépjen ki az elektronikus használatával abbahagyta a dohányzást, könnyebb lett élni

Az űrlapokhoz csatolható fájlok mérete egyenként nem haladhatja meg a MB-ot. A lépjen ki az elektronikus használatával és az ahhoz csatolt valamennyi melléklet mérete összesen nem haladhatja meg a MB-ot.

Az algoritmus ellenőrzi a dokumentumok formátumát, és ha ez megfelel a jogszabályban előírtaknak, akkor Ön elkészült a beadvánnyal. Ezek után egy végső ellenőrzés következik.

Hogyan tudok egyéni vállalkozóként ügyet intézni?

Veszélyes-e a dohányzásról való leszokás? be, lépjen ki az elektronikus használatával valóban ezt a beadványt akarta összeállítani, esetleg tekintse meg a HTML formátumú beadvány összesítőt. A közös jogkezelő szervezetek díjszabásainak jóváhagyására irányuló eljárásban a beadványokat elektronikus úton, űrlap használata nélkül kell megküldeni az SZTNH-nak a dijszabas hipo.

A beadvány maximális mérete nem haladhatja meg a 10 MB-ot. Az önkéntes műnyilvántartásba vételre vonatkozó kérelmet és elektronikus úton beküldött művet annak beérkezését követően az SZTNH azonnal hitelesíti e-aláírással és időbélyegzővel látja el és rögtön visszaküldi az ügyfélnek.

Keresés űrlap

A visszaküldött és hitelesített műpéldányt a böngészőből történő kilépés nélkül azonnal le kell tölteni, mert erre — adatbiztonsági okokból — később már nem lesz lehetőség. Az önkéntes műnyilvántartásba vételről szóló elektronikus tanúsítványt a díj beérkezését követően egy későbbi időpontban küldi meg a Hivatal a hivatalos tárhelyre ügyfélkapu.

lépjen ki az elektronikus használatával nikotinsav tabletta

Ha a beadványt nem a hivatalos kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségen ügyfélkapu, cégkapu vagy hivatali kapu tárhely keresztül nyújtották be, és a hivatalos kapcsolattartásra szolgáló elérhetőséget nem adták meg, akkor a tanúsítvány postai úton kapja kézhez a szerző vagy képviselet esetén a képviselő. A hitelesített műpéldány és az elektronikus tanúsítvány csak együttesen alkalmas annak igazolására, hogy a Hivatal a művet a kérelmező sajátjaként nyilvántartásba vette.

Keresés űrlap

Ha a hitelesítve visszaküldött műpéldányt nem sikerül letöltenie vagy az nem nyitható meg, kérjük, a problémát azonnal lépjen ki az elektronikus használatával a Hivatal Ügyfélszolgálatának a 06 1 55 es számon, illetve a 06 1  as zöld számon.

A közös jogkezelő szervezetek díjszabásainak jóváhagyására irányuló eljárásban a beadványokat elektronikus úton az SZTNH-nak a  dijszabas hipo. Az e címre küldött elektronikus levél beérkezését az SZTNH a beérkezést követő munkanap végéig visszaigazolja. A közös jogkezelő szervezetek díjszabásainak jóváhagyására irányuló eljárásban az SZTNH szintén elektronikus levélben küldi meg döntéseit az érintett számára, aki annak átvételét köteles a beérkezést követő munkanap végéig elektronikus levélben visszaigazolni.

Account Options

Visszaigazolás hiányában az SZTNH ismételten megküldi elektronikus levelét, és az SZTNH újabb elektronikus levelének a következő munkanap végéig történő visszaigazolása hiányában a Hivatal az írásbeli kommunikáció más formáját alkalmazza.

Vissza 2. A beadvány tárgyában hozott döntés közlése Az SZTNH döntéseit hivatalos iratként, papír alapon, postai úton, elektronikus úton pedig — a nemzetközi szabadalmi jelentésekkel kapcsolatos, az önkéntes műnyilvántartásba vételi és a közös jogkezelők díjszabásának jóváhagyására irányuló kivételektől eltekintve — az E-ügyintézési törvényben meghatározott elektronikus úton közli ügyfeleivel, illetve az érdekeltekkel.

Ha az eljárás kezdeményezésére elektronikusan, azonosítást követően kerül sor, illetve az azonosított ügyfél elektronikus úton kívánt kapcsolatot tartani a Hivatallal, akkor az SZTNH minden esetben a megadott, hivatalos elérhetőségre ügyfélkapu, cégkapu vagy hivatali kapu tárhely küldi meg az eljárás során keletkezett iratokat.

lépjen ki az elektronikus használatával

Legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással benyújtott beadványok esetén kétirányú elektronikus kommunikációra csak akkor van lehetőség, ha az ügyfél a Hivatal rendelkezésére bocsájtja a hivatalos kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségének megismeréséhez szükséges adatokat. A fentiek hiányában a döntés közlésére a papír alapon kezdeményezett eljárásokra azonos szabályok irányadóak.

A fentiektől eltérően az önkéntes műnyilvántartásba venni kért és elektronikus úton beküldött művet annak beérkezését követően az SZTNH azonnal hitelesíti e-aláírással és időbélyegzővel látja el és rögtön visszaküldi az ügyfélnek. Az önkéntes műnyilvántartásba vételről szóló elektronikus tanúsítványt a díj beérkezést követően egy későbbi időpontban küldi meg a Hivatal a hivatalos tárhelyre ügyfélkapu.

Partnerkártya 3.

1. Ismerje meg!

A partnerkártya előnyei A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala előtti eljárásokban elektronikus kapcsolattartásnak kizárólag azonosításhoz kötött elektronikus lépjen ki az elektronikus használatával van helye — ez alól kivétel a tájékoztatás és annak kérése. Annak érdekében, hogy ez az azonosítás jogszerű, de mégis ügyfélbarát legyen és a lehető legkisebb kényelmetlenséggel járjon, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala létrehozta partnerkártya  rendszerét. A partnerkártya előnye, hogy az egyszeri azonosítást követően a Hivatal megkapja az Ön ún.

Amennyiben nem rendelkezik partnerkártyával, — minden beküldött beadvány esetében — Önnek az úgynevezett viszontazonosítást kell elvégeznie a KAÜ igénybevételével.

Git GUI Tutorial

A partnerkártyával rendelkező ügyfeleink egy felhasználónév és jelszó használatával egyszerűen és gyorsan hozzáférhetnek a Hivatal szolgáltatásaihoz. Fontos: Egy új beadvány benyújtásakor, az azonosítás elvégzésekor, majd a regisztráció befejezésekor, Ön automatikusan partnerkártyához jut, és a legközelebbi bejelentkezéskor már használhatja is kártyáját.

A partnerkártya igénylésének módja Partnerkártyát az elsõ bejelentkezéskor igényelhet.