Lázadó hamutálból érett felnőtt – Így szoktam le húsz intenzív év után a dohányzásról

Vidám lány leszokni a dohányzásról

Kerületi Hírnök, 4. Jó érzés tudni, hogy Nemdohányzó Világnap - Könnyebb el sem kezdeni, mint leszokni vidám lány leszokni a dohányzásról Valljuk be őszintén, An­gyalföld nem az angyalok földje, nem vagyunk a főváros legcsendesebb, legnyugod­tabb kerülete.

De amikor egyik-másik frekventált he­lyen megjelennek a sárga in- gesek, akkor a környék lakói megnyugodnak, ma nem lesz balhé, rend lesz a környéken. A sárgaingesek, a kerületi rendőrkapitányság három ta­gú akciócsoportja, onnan kap­ták nevüket, hogy ha kell, ci­vil ruhájukra felveszik a POLICE felirattal ellátott, ri­kítóan sárga mellényüket.

A rendőrkapitányság ügye­letén, szolgálat előtt beszél­gettem a sárga mellényesek- kel. Hárman vannak. A három muskétás közül a két fiatal nyúlánk legény húsz egyné­hány éves. Egyikük Blaser Sándor rövidesen megnősül.

milyen dohányzó tablettákat

A másik, Nagy Tamás barát­nőjével él együtt. A harmadik alacsony zömök, Vacskó Gyu­la kevéssel túl a negyvenen, három felnőtt gyerek apja. Mindhárman törzsőrmesterek. Tulajdonképpen kérdez­nem sem kell. El­sődleges feladatunk az utcá­kon a közrend fenntartása. Mi nem nyomozunk, de ha kell, együttműködünk a nyomo­zókkal. Amikor már tudják, hol, melyik lakásban van a ke­resett személy, különösen ha fegyver van nála, akkor mi jö­vünk.

Ezek között betö­rők, zsarolók, drogosok, autó­tolvajok szép számmal akad­tak. Kerületünkben vannak olyan kis szállodák, ahol szá­munkra sok feladatot jelentő külföldiek találhatók. Igen sok köztük a lejárt útlevéllel, kis- határ-átlépővel rendelkező.

Legfrissebb

Eredmény: rengeteg gázpisz­toly, sok láda tiltott petárda, amiket megsemmisítettünk, és a sok karton csempészett szesz és cigaretta, amit a vá­mosokkal együttműködve gyűjtöttünk be. Hogy mennyi volt az érték? Nem tudjuk. Blaser Sándornak más mű­faj a kedvence.

XIII. Kerületi Hírnök, 1998 (4. évfolyam, 1-12. szám)

Eddig 15 elfogott betö­ezek egy darabig nem vesze- lyeztethetik a kerület lakóinak vagyonát. Januárban történt - mondja a legidősebb sárgain­ges hogy amikor délben szolgálatba jöttünk, akkor lát­tuk, hogy a délelőtt egy sor­ban vagy tíz autó feltörését vidám lány leszokni a dohányzásról. Civil ruhában azonnal a helyszínre mentünk, civil­ben figyeltük a terepet. Nem kellett sokáig vámunk, jött is a fiatalember. Láttuk amint felfeszíti az autó ajtaját, beha1 jól a kocsiba és kiemeli a rá­diót.

A következő pillanatban már kezünk a vállán volt.

Megkerült valamennyi autó­ból ellopott érték. A történetek hallatán, hal­kan is alig merem megkérdez­ni, vajon ők is napi nyolc órát dolgoznak-e? A halk kérdés­re, ahogy vártam, hangos ka­cagás a válasz. Ahogy az esetek megkíván­ják. Én - mondja Vacskó törzsőrmester - a XIX.

vidám lány leszokni a dohányzásról orrspray hosszútávú használata

A sok jó és szép élmény mellett a panaszok is sorra ke­rülnek. Emellett azt kell figyelniük, hogy ki lop el egy doboz saj­tot az áruházban, és nincsenek kitéve riasztásnak, életve­szélynek, mint mi. De sok minden egyébre sincs pénz, például korszerűbb fegyve­rekre is szükségünk volna. Amivel tudnak támogatják a kapitányságot és azon belül minket is. Most például hoz­zásegítenek minket ahhoz, hogy egyenruhát kapjunk.

Közismert fekete gyakorlóru­hánk lesz nekünk is, kerületi jelzéssel. Civil autóban járjuk a kerületet.

Íme itt vagyok, engem küldj!

Nem kell sokáig utcáról utcá­ra autózni. Bevallom, én sem­mi gyanúsat nem láttam. Nem így az akciósok. A fiúk csak figyelnek. Úgy látszik valami, vagy valaki fel­tűnt nekik. Én még semmiféle gyanús mozgást nem észlelek. Ók igen! Kivárják, míg az illető az idegen kocsihoz ér és munká­hoz lát. Kellő időben az akci­ósok is. Eredmény a mellékelt képeken látható Mire visszaérünk szegycsont nyomásra fáj kapi­tányságra - színházi rendező sem rendezhette volna meg jobban - azzal fogadják a há­rom muskétást, hogy két nap múlva felvehetik vidám lány leszokni a dohányzásról új korsze­rű fegyvereiket.

a dohányzás abbahagyásának legnehezebb módja

Mind­annyiunk javára! Az Egészségügyi Világ- szervezet minden év május havának utolsó napján a do­hányzás okozta világméretű veszélyre irányítja az embe­rek figyelmét - évenként más és más jelmondattal világítva meg a cigarettázás káros kö­vetkezményeinek különböző vonatkozásait.

Ebben az évben a fiatalok dohányzása a Nemdohányzó Világnap főtémája. A témavá­lasztás abból a felismerésből indul ki, hogy a cigarettázás visszaszorítására irányuló erőfeszítések csak akkor le­hetnek eredményesek, ha a gyermekek, a fiatalok nem kezdenek el dohányozni.

Egy negyven éven át tartó angliai vizsgálatban a dohányosok halálozása a nemdohányzók­hoz képest az első húsz évben kétszeres, a másodikban há­romszoros! Csupán Magyarországon évente több mint 35 ember - azaz minden negyedik halott - do­hányzás okozta betegségben hal meg. Ha a fiatalok nem kezdenének dohányozni, a dohányosok előbb-utóbb ki­halnának.

CBD olaj csökkenti a dohányosok cigaretta fogyasztását

Nyilvánvaló tehát, hogy a dohányipar és az emberiség érdekei ellentétesek. A do­hányipar létérdeke, hogy mi­nél több fiatal szokjon rá a ci­garettára. Ezért is célozzák meg a dohányreklámok első­sorban a fiatalokat - a tegező szöveg, az egészségtől kicsat­tanó, vidám fiúk és lányok, a kalandos helyzetek - nem a nyugdíjas korosztálynak szóló üzenetet tükröznek.

Az embe­riség létérdeke, hogy a fiata­lok dohányfüstmentesen nője­nek fel. Hogy ez így legyen, azért a legtöbbet a szülő tehe­ti. A cél elérésének közvetlen és közvetett módja van.

A közvetlen mód: ne ciga­rettázzon, ezzel megvédi gyermekét a dohányfüst káros hatásától. Erre a védelemre a gyermek már a megszületése előtt rászorul. Ha terhes kis­mama dohányzik, az anya­méhben fejlődő magzat nem jut elegendő oxigénhez, ami pedig elengedhetetlen az élet­hez. A cigarettafüst rontja a méhlepény vérkeringését. A következmény: koraszülés, a fejlődésben visszamaradt, éretlen újszülött.

Fejlődési rendellenességek is gyakorib­bak a terhesség alatt dohány­zó anyák újszülöttein. A gyer­mek megszületése után továb­bi veszélyt jelent a dohány­füst: a cigarettázó szülők cse­csemői vidám lány leszokni a dohányzásról kapnak légúti fertőzést, tüdőgyulla­dást, és ezek vidám lány leszokni a dohányzásról rhinospray hatóanyag. A legsúlyosabb, tragikus következmény pedig a váratlan bölcsőhalál.

Önállóság, cigaretta, kávéház

A do­hányfüstben lévő számos mérgező anyag - például a ni­kotin - átmegy az anyatejbe, olyan a hatása, mintha a baba is elszívna naponta néhány ci­garettát.

Mindezek csupán ki­ragadott szemelvények voltak abból a sok káros következ­ményből, amit a szülő dohány­zása a magzat, az újszülött és a kisgyermek számára okoz. Nem lebecsülendő a közve­tett hatás, a példamutatás sem. Ebből a szempontból a kortárs csoportok mellett elsősorban a szülő szerepe számottevő. Dohányzó szülők esetén nagy a valószínűsége, hogy a gye­rekek is dohányozni fognak. Már az vidám lány leszokni a dohányzásról szülő dohányzá­sa is ilyen hatású, mindkét szülő dohányzása esetén ez a hatás még kifejezettebb.

Mindenki jó valamiben! Te miben emelkedsz ki?

Azokban a családokban vi­szont, ahol egyik szülő sem cigarettázik, a gyerekek rit­kábban válnak dohányosokká. Először is azt, hogy a gyermekek, a fiatalok ne kezdjenek el dohányozni. A legtöbb - reméljük, egyre dohányzás és szülés - lány és fiú előbb-utóbb valószínűleg szülő, anya és apa lesz. A cigarettázás nagy rabság sokba is kerülköny- nyebb el sem kezdeni, mint leszokni róla.

A másik célki­tűzés: a már dohányzó fiatal­emberek számára a Világnap jó alkalom a leszokásra - ami­nek a gondolatával a legtöb­ben már amúgy is kacérkod­nak egy ideje.

Sokuk számára elég az elhatározás - nem gyújtok rá többet!

Pécsi Egyházmegye

Má­sok számára nem ilyen egy­szerű a dolog. Szervezetük oly mértékben hozzászokott a nikotinhoz, a szokás oly erős­sé vált, hogy úgy érzik, képte­lenek meglenni hosszú távon cigaretta nélkül, hacsak nem kapnak ehhez segítséget.

Van segítség!

vidám lány leszokni a dohányzásról hogyan változott a leszállók élete

Az országban több mint helyen van do­hányzásról leszokást segítő rendelés. Ezeket bárki minden korlátozás nélkül felkeresheti - ahogyan ezt megtette az a többezer ember, aki e rendelé­sek segítségével végleg meg­szabadult a cigaretta rabságá­ból. A XIII. A jutalmakat ünnepélyes állományülésen Bartos László r. Az ünnepélyen jelen volt dr. Tóth József polgármester, Tahi Péter, az önkormányzat közbiztonsági bizott­ságának elnöke és Takács Péter polgárőrség-parancsnok.